Tin tức

Đọc nhiều nhất

CHI BỘ KHỐI GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024
13/05/2024 8:43:25 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 10/5/2024, Chi bộ Khối Giáo viên và Học sinh đã tổ chức sinh hoạt Chuyên đề năm 2024 với đầy đủ đảng viên tham gia. Căn cứ Kế hoạch số 70-KH/ĐUK ngày 25/02/2024 của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 454-KH/ĐU ngày 29/01/2024 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

     Sáng ngày 10/5/2024, Chi bộ Khối Giáo viên và Học sinh đã tổ chức sinh hoạt Chuyên đề năm 2024 với đầy đủ đảng viên tham gia. Căn cứ Kế hoạch số 70-KH/ĐUK ngày 25/02/2024 của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 454-KH/ĐU ngày 29/01/2024 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Chi bộ Khối Giáo viên và Học sinh đã lập Kế hoạch số 74-KH/CBGV&HS ngày 02/5/2024 về thực hiện sinh hoạt Chuyên đề năm 2024, phân công các nhóm, đảng viên báo cáo, gắn với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh toàn dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2024”

     

     Chi bộ đã nghe đồng chí Hoàng Văn Ngọc Chi ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của Chi bộ báo cáo tóm tắt toàn văn nội dung Chuyên đề năm 2024 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.

      Buổi sinh hoạt còn có phần vận dụng thực tiễn thiết thực và thảo luận cởi mở để cùng đề ra mục tiêu, giải pháp phù hợp với công tác của 02 nhóm đảng viên đại diện cho 5 tổ chuyên môn. Nhóm 1 gồm 5 đ/c đại diện Tổ Âm nhạc Dân tộc, Tổ Bộ môn chung và Văn hóa. Nhóm 2 gồm 5 đ/c đại diện Tổ Âm nhạc Tây phương, Tổ Mỹ thuật, Tổ Sân khấu và Múa. Hai nhóm đã trình bày khá đầy đủ về đặc điểm của tổ chuyên môn, về việc đã làm được, những hạn chế tồn tại. Qua đó, cũng đã đề ra được mục tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện thành công công tác của đơn vị.

     Đồng chí Bí thư Chi bộ đã có kết luận buổi sinh hoạt bằng các đầu việc cụ thể, kêu gọi toàn thể đảng viên Chi bộ tiên phong gương mẫu thực hiện:

     1. Ổn định hệ thống chính trị từ cấp ủy chi bộ đến các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể thuộc phạm vi Khối giáo viên và Học sinh.

     2. Đoàn kết trong nội bộ, trong cấp ủy, chi bộ, đảng viên, giáo viên; mỗi người phải biết hy sinh vì mục đích chung, tiên phong gương mẫu trong mọi công việc được giao.

     3. Quan tâm thực hiện các nội dung chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền nhà trường trong các nội dung Đề án xây dựng trường Trung cấp đến năm 2030.

     4. Đề xuất, tham mưu xây dựng các mã ngành phù hợp với đặc thù đào tạo của tổ chuyên môn, của nhà trường và phải có tính dự báo tốt (ưu tiên các ngành truyền thống).

     5. Xây dựng giáo trình, chương trình ngành học, đề cương môn học, hồ sơ giáo viên phù hợp để phục vụ dạy học đảm bảo, khoa học.

     6. Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giỏi về chuyên môn và hướng đến mục tiêu đạt được: NGƯT, NSƯT, Giáo viên dạy giỏi các cấp, thăng hạng nhà giáo, chiến sĩ thi đua các cấp…

     7. Có kế hoạch tham mưu xây dựng đội ngũ quản lý (có tính kế thừa), đề xuất học tập nâng cao trình độ các mặt để phục cho đơn vị.

     8. Chú trọng bồi dưỡng kết nạp đảng trong giáo viên và học sinh vừa đảm bảo số lượng và chất lượng.

     9. Tăng cường công tác phê và tự phê, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát trong đảng, các tổ chuyên môn và trong các tổ chức đoàn thể phụ trách.

     Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ với chức năng nhiệm vụ của mình đã cam kết tu dưỡng, chỉnh đốn và góp sức cống hiến theo những khía cạnh khác nhau vào thực hiện sứ mạng của trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế. Đồng thời, góp phần vào sự nghiệp chung của toàn Tỉnh, quyết tâm hơn, tăng tốc hơn và trọng tâm hơn vào mục tiêu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh toàn dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển Thừa Thiên Huế thành Thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025.

Một số hình ảnh sinh hoạt chuyên đề:

Đặng Thị Quỳnh Nga
Chi bộ Khối Giáo viên và Học sinh
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>