Tin tức

Đọc nhiều nhất

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024 CỦA CHI BỘ KHỐI HÀNH CHÍNH
04/05/2024 3:42:55 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chi bộ Khối Hành chính thuộc Đảng bộ bộ phận Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2024“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh toàn dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025”

   Căn cứ Kế hoạch số 454-KH/ĐU của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, sáng ngày 03 tháng 5 năm 2024, Chi bộ Khối Hành chính thuộc Đảng bộ bộ phận Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2024“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh toàn dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025.

   Thực hiện sự phân công của Chi bộ, nhóm đảng viên thuộc phòng Hành chính - Tổng hợp đã chuẩn bị nội dung, thực hiện báo cáo chuyên đề làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và phát huy sức mạnh toàn dân tộc; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và phát huy sức mạnh toàn dân tộc; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025.

   Qua sinh hoạt chuyên đề lần này, nhóm đảng viên được phân công đã nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc báo cáo, kể chuyện về Bác, trình chiếu hình ảnh, tư liệu để minh họa..., các đảng viên đã đóng góp ý kiến xây dựng sôi nổi, phát huy tính tích cực, tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên, nghiêm túc thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kết luận 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ:

Trần Như Thụy Thi - Ngô Hoàng Minh
Chi bộ Khối Hành chính
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>