Học sinh - Sinh viên

  • Cơ cấu tổ chức trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật
    01/04/2022 4:27:04 CH
  • Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế
    30/03/2021 1:53:57 CH
    Hình thành và phát triển trên vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa, nơi có hai di sản văn hóa thế giới được vinh danh: Quần thể Di tích Cố đô Huế và Nhã nhạc Cung đình Huế; Ca Huế được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế là nơi ươm mầm những tài năng văn hóa, nghệ thuật cho tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh, thành trong khu vực. Thành tích và kết quả đạt được trong 40 năm xây dựng và phát triển của nhà trường đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống đặc sắc của dân tộc, của vùng đất cố đô Huế.