Giới thiệu

Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây
25/03/2021 10:54:47 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chọn một loại nhạc cụ: Organ, Guitar

Nhận hồ sơ: Từ ngày 01/03/2021 đến 30/08/2021

Địa điểm:

- Cơ sở 1: 49 Nguyễn Chí Diễu, Huế.

- Cơ sở 2: KV4, Ngự Bình, Huế

Điện thoại: 0234 3935227

Website: http://cdvhnt-tthue.edu.vn/

Fanpage: Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật

Các bài khác