Tin tức

Đọc nhiều nhất

I. BAN GIÁM HIỆU:

1. NGUYỄN VĂN MÃI,  HIỆU TRƯỞNG 

2. NGUYỄN XUÂN ĐÔNG QUÂN,  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

3. PHẠM XUÂN SƠN, PHÓ HIỆU TRƯỞNG

II. PHÒNG HÀNH CÍNH- TỔNG HỢP:

1. TRẦN THỊ KIM THU, TRƯỞNG PHÒNG

2. DƯƠNG TÔN NỮ PHƯƠNG THẢO, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

3. TRẦN NHƯ THỤY THI, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

4. HOÀNG HẢI NAM, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

5. LÊ THỊ HẰNG, VIÊN CHỨC

6. CÁI THỊ MINH NGỌC, VIÊN CHỨC

7. TRẦN ĐỨC HUẤN, VIÊN CHỨC

8. VĂN ĐÌNH THỦY, VIÊN CHỨC

9. PHẠM THỊ HOÀNG ANH VIÊN CHỨC

10. NGUYỄN THÙY LINH,  VIÊN CHỨC

11. VÕ QUỐC CƯỜNG  VIÊN CHỨC

III. PHÒNG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. NGUYỄN THỊ KIM DUNG, TRƯỞNG PHÒNG

2. NGUYỄN HẢI LONG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

3. NGÔ HOÀNG MINH, VIÊN CHỨC

4. PHẠM THỊ LY NA VIÊN CHỨC

5. NGUYỄN THỊ NGÂN VIÊN CHỨC

6. TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG VIÊN CHỨC

7. PHAN ÁNH DƯƠNG VIÊN CHỨC

IV. PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH- SINH VIÊN VÀ THÔNG TIN THƯ VIỆN

1. PHAN HÀ DUNG NGHI, TRƯỞNG PHÒNG

2. HỒ THỊ MINH TÂM, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

3. VÕ ĐỨC LỢI, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

4. NGUYỄN THÀNH NHẬT,  VIÊN CHỨC

5. BÙI THỊ HÀ NHI,  VIÊN CHỨC

6. NGUYỄN ĐÌNH HẢI, VIÊN CHỨC

V. TỔ ÂM NHẠC TÂY PHƯƠNG

1. TRƯƠNG XUÂN CHIẾN, TỔ TRƯỞNG

2. ĐỖ QUANG THI, GIÁO VIÊN

3. PHẠM HỒNG LĨNH, GIÁO VIÊN

4. VÕ THỊ PHƯƠNG NHI, GIÁO VIÊN

5. LA  ANH THƯ, GIÁO VIÊN

VI. TỔ ÂM NHẠC DÂN TỘC

1. ĐẶNG THỊ QUỲNH NGA, TỔ TRƯỞNG

2. NGUYỄN QUANG VỊNH, GIÁO VIÊN

3. VÕ HẢI TRIỀU, GIÁO VIÊN

4. PHAN ĐĂNG NGỌC, GIÁO VIÊN

5. NGUYỄN THỊ NHƯ ANH, GIÁO VIÊN

6. ĐINH VĂN HOA, GIÁO VIÊN

7. DƯƠNG HỒ GIANG, GIÁO VIÊN

8. PHÙNG THỊ LAN ANH, GIÁO VIÊN

9. BÙI THỊ THANH HẰNG, GIÁO VIÊN

VII. TỔ SAN KHẤU VÀ MÚA

1. PHAN TUẦN, TỔ TRƯỞNG

2. NGÔ THỊ BẠCH MAI, TỔ PHÓ

3. NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG, GIÁO VIÊN

4. BÙI THỊ DỊU, GIÁO VIÊN

5. NGUYỄN THỊ HIỀN, GIÁO VIÊN

6. HOÀNG THỊ VÂN, GIÁO VIÊN

7. NGUYẾN THỊ PHÚC, GIÁO VIÊN

VIII. TỔ MỸ THUẬT

1. TRẦN VĂN QUANG, TỔ TRƯỜNG

2. PHAN HOÀI NIỆM, TỔ PHÓ

3. LÊ THỊ TRÀ MI, GIÁO VIÊN

4. PHAN HỮU QUỲNH ANH, GIÁO VIÊN

5. NGUYỄN PHAN TIẾN HOÀNG, GIÁO VIÊN

6. ĐOÀN MINH TIỄN, GIÁO VIÊN

IX. TỔ BỘ MÔN CHUNG VÀ VĂN HÓA

1. NGUYỄN THỊ NHƯ BÍCH, TỔ TRƯỞNG

2. NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG, TỔ PHÓ

3. HOÀNG VĂN NGỌC, GIÁO VIÊN

4. NGUYỄN ĐÌNH ANH, GIÁO VIÊN