Tin tức

Đọc nhiều nhất

TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THỪA THIÊN HUẾ TUYỂN SINH NĂM 2022
15/03/2022 4:25:41 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, từ bao thể hệ. các thầy cô giáo và HSSV nhà Trường với những nỗ lực của mình đã và đang đào tạo đội ngũ văn nghệ sĩ, cán bộ, viên chức - Nguồn nhân lực hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật ở khu vực miền trung và miền trung tây nguyên. Đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa Huế. Đó cũng là kim chỉ nam hoạt động của nhà Trường trong những năm tiếp theo.
Thông báo tuyển sinh năm 2022
Thông báo tuyển sinh năm 2022

Trường TC Văn hóa Nghệ thuật
Ngô Hoàng Minh