Tin tức

Đọc nhiều nhất

SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023 CỦA CHI BỘ KHỐI GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
04/05/2023 4:35:59 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2023, Chi bộ Khối Giáo viên và Học sinh thuộc Đảng bộ bộ phận Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề 2023 với nội dung“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành TP trực thuộc Trung ương”.

Căn cứ Kế hoạch số 336-KH/ĐU ngày 24/02/2023 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Chi bộ Khối Giáo viên và Học sinh đã xây dựng Kế hoạch và thực hiện nghiêm túc, phân công các nhóm đảng viên báo cáo việc học tập theo Bác với nội dung chuyên đề, đồng thời làm rỏ thêm nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống Huế vào công tác giảng dạy và học tập như: Tuồng - Múa hát cung đình Huế, Ca kịch Huế; Âm nhạc truyền thống Huế; Kiến trúc Mỹ thuật Huế, nón lá Huế...

Qua sinh hoạt chuyên đề lần này, các nhóm đảng viên được phân công đã nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc báo cáo, trình chiếu hình ảnh, phim tư liệu để minh họa..., các đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng sôi nổi, phát huy tính tích cực, tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên trên tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10-12-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 xác định: Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chi bộ:

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                               Bài viết: PXS

                                                                                                                                                                                                                                                            Ảnh: Phương Nhi