Tin tức

Đọc nhiều nhất

ĐOÀN ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THAM GIA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO NHIỆM KỲ 2023 - 2028
11/02/2023 10:39:26 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 10/02/2023, Đoàn Đại biểu Công đoàn cơ sở thành viên Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế đã vinh dự tham gia Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

        Ngày 10/02/2023, Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong bối cảnh toàn thể công chức, viên chức, người lao động đang sôi nổi thi đua thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2023 và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; đặc biệt là tỉnh Thừa Thiên Huế đang quyết liệt thực hiện Nghị quyết 54/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trương văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

        Đến với Đại hội lần này, ngoài việc được tin tưởng phân công tham gia chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội, Công đoàn cơ sở thành viên Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế vinh dự có 14 viên chức, người lao động là những đoàn viên có thành tích vượt trội trong công tác dạy và học; lao động sản xuất, cũng như đã đạt thành tích cao tại các phong trào, hoạt động, hội thao trong và ngoài nhà trường được Công đoàn các cấp ghi nhận và khen thưởng. Đoàn đại biểu đã vô cùng phấn khởi khi được lắng nghe những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và tiếp thu những phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao.

        Tại Đại hội, Công đoàn nhà trường rất vinh dự và vui mừng khi có đoàn viên được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 và tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn viên chức Tỉnh trong thời gian tới.

        Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đại biểu lần thứ II Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao thể hiện ý chí và nguyện vọng của đội ngũ cán bộ đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn tạo khí thể và quyết tâm mới. Đồng thời phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, cán bộ, đoàn viên và người lao động toàn Sở tích cực học tập, lao động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách, đoàn kết một lòng, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ II Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao thành hiện thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Văn hóa và Thể thao trong 05 năm tới.

        Một số hình ảnh của đoàn Đại biểu Công đoàn cơ sở thành viên Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế tại Đại hội:

Ngô Hoàng Minh
công đoàn TC VHNT