Tin tức

Đọc nhiều nhất

CHI BỘ KHỐI HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2023
05/05/2023 9:42:25 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 05/5/2023, Chi bộ Khối Hành chính (trực thuộc Đảng bộ bộ phận Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật) đã thực hiện sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

     Sáng ngày 05/5/2023, Chi bộ Khối Hành chính (trực thuộc Đảng bộ BP Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật) đã thực hiện sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Buổi sinh hoạt chuyên đề năm 2023 đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác đi vào nề nếp trong sinh hoạt chi bộ; đặc biệt trong bối cảnh Thừa Thiên Huế đã và đang hành động để phát triển nhanh và bền vững theo hướng tiếp nối, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bền vững, giữa truyền thống và hiện đại, giữa nông thôn và thành thị, giữa tính cách trầm lắng của con người Huế với khí thế đổi mới sáng tạo của xã hội để giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa Huế, con người Huế, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

     Tiếp tục tăng cường phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về văn hóa, con người, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết 23-NQ/TU,  ngày 14/4/2015 của Tỉnh ủy “về xây dựng và phát triển văn hóa và con người Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững”; Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 24/5/2021 “về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”; Chương trình hành động 69-CTr/TU, ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

     Tập trung đề xuất và thực hiện những giải pháp nhằm góp phần xây dựng văn hóa, con người Huế trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

     Phát biểu và trực tiếp chỉ đạo, điều hành tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Xuân Đông Quân - Bí thư Chi bộ đã trích dẫn, nhấn mạnh và khẳng định Thừa Thiên Huế là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng vẻ vang; là trung tâm văn hóa và du lịch; trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của miền Trung và cả nước; trung tâm y tế chuyên sâu; trung tâm khoa học - công nghệ. Là vùng đất đang lưu giữ những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần phong phú, đa dạng, đặc sắc, có hệ thống di sản văn hóa vật thể cùng những giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Là một đô thị đã và đang được xây dựng theo hướng “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường” với hạt nhân là Thành phố Huế - thành phố di sản văn hóa thế giới, thành phố Festival, thành phố Văn hóa ASEAN, thành phố xanh - sạch - sáng và thông minh... Người Huế vốn coi trọng văn hóa, lễ giáo, hiếu học, tôn sư trọng đạo; sống khoan dung, hòa thuận; mẫu mực, nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên; quan tâm gìn giữ di sản văn hóa và các giá trị truyền thống. Chính các giá trị đặc sắc đó là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của Thừa Thiên Huế ngày nay. Tất cả đã tạo nên cốt cách con người Huế, văn hóa Huế đặc trưng, phát triển trong sự hài hòa với thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Đây là cơ sở vững chắc cho sự phát triển của Thừa Thiên Huế - cố đô di sản, trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

     Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, chi bộ Khối Hành chính có 21 đảng viên được nghe, nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến sôi nổi. Thông qua sinh hoạt chuyên đề, bên cạnh việc học tập mỗi đảng viên còn được nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt nhiệm vụ của  đảng viên, viên chức, nâng cao chất lượng chuyên môn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     Từ những vấn đề được đặt ra tại buổi sinh hoạt chuyên đề và những đề xuất giải pháp của Chi ủy đề ra để tập thể chi bộ nhìn nhận những nhiệm vụ, công việc gắn liền với công tác chuyên môn nhằm tiếp tục thực hiện tốt nội dung liên quan tại chi bộ, đơn vị trong thời gian tới.

     Bên cạnh đó, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 5, tiếp nhận 02 đảng viên chuyển đến sinh hoạt Đảng, chia tay 03 đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng đến Chi bộ Khối Giáo viên và Học sinh và vui mừng trao Quyết định phát thẻ đảng viên cho 01 đồng chí đảng viên mới của Chi bộ.

     Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề năm 2023 của Chi bộ Khối Hành chính:

Chi bộ Khối Hành chính
Chi bộ Khối Hành Chính