Thư viện

Thư viện tra cứu OPAC
09/06/2022 3:58:31 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Phần mềm Biblio
Phần mềm Biblio

Thư viện điện tử - Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế: http://tvcdvhnttthue.nlv.vn  Tổng số đầu sách hiện có là 15.685, với tên sách: 4472 tên, trong đó giáo trình có khoảng 644 đầu sách; băng đĩa CD, VCD, DVD phục vụ giảng dạy học tập có 310 đĩa. Tính đến năm 2022, thư viện có 512 đầu sách tin học thông tin và tác phẩm tổng quát, 860 đầu sách triết học và tâm lý học, 202 đầu sách tôn giáo, 3440 đầu sách khoa học xã hội, 740 đầu sách ngôn ngữ, 420 đầu sách công nghệ, 4992 đầu sách chuyên ngành mỹ thuật và âm nhạc, 3545 đầu sách văn học và 1178 đầu sách lịch sử, địa lý và du lịch. Đây là một kho tàng tài liệu cực kỳ phong phú và đa dạng đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập của CBGV, học sinh sinh viên trong toàn trường.

Website: http://tvcdvhnttthue.nlv.vn

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 File đính kèm ()
2 File đính kèm ()
Các bài khác