Lịch làm việc tuần từ ngày 22/3/2021 đến 28/3/2021
25/03/2021 4:54:53 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN

Từ ngày 22/3/2021 đến 28/3/2021 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

 

CHỦ TRÌ

THÀNH PHẦN

GHI CHÚ

Thứ hai

22/3/21

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

- 14h00: Họp Đảng ủy tại cs2.

- Đ/c Mãi

- Đảng ủy

- Tham gia họp:

P.TC&CTCT,P. KHTC

 

Thứ ba

23/3/21

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

- 14h00: Họp Chi ủy Khối GV&HS tại cs2.

- Đ/c Bích

 

 

Thứ tư

24/3/21

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

 

Thứ năm

25/3/21

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

- 14h00: Họp Chi bộ Khối GV&HS tại cs2.

- Đ/c Bích

- Đảng viên Khối GV&HS

 

 

Thứ sáu

26/3/21

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

 Thứ bảy

27/3/21

  - 6h00: Đề án Chủ nhật tại cs2.

- BGH

- CĐ  

 - Toàn thể Đoàn viên Công đoàn 

 

 

 

 

 

CN

28/3/21