Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ban Giám hiệu
1 Ths. Nguyễn Văn Mãi Hiệu trưởng   tmaihue@gmail.com
2 Ths. Nguyễn Xuân Đông Quân Phó Hiệu trưởng 0234.3935228 nxdongquan@gmail.com
3 Ths. Phạm Xuân Sơn Phó Hiệu trưởng 0234.3531283 xuansondt@gmail.com
Phòng Quản lý đào tạo - NCKH và đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐT: 0234.3935227)
4 Ths. Nguyễn Thị Kim Dung Trưởng phòng    
Phòng Quản lý Học sinh Sinh viên và Thông tin thư viện (ĐT: 0234.3936971)
5 Phan Hà Dung Nghi Trưởng phòng    
6 Hồ Thị Minh Tâm Phó Trưởng phòng    
7 Ths. Nguyễn Hải Long Phó Trưởng phòng    
Phòng Hành chính tổng hợp (ĐT: 0234.3525043 - 0234.3936972)
8 Ths. Trần Thị Kim Thu Trưởng phòng    
9 Ths. Hoàng Hải Nam Phó Trưởng phòng    
10 Ths. Trần Như Thụy Thi Phó Trưởng phòng    
11 Ths. Dương Tôn Nữ Phương Thảo Phó Trưởng phòng    
Tổ Âm nhạc Dân tộc
12 Ths. Đặng Thị Quỳnh Nga Tổ trưởng 0913479008  
Tổ Sân khấu và Múa
13 Ths. Phan Tuần Tổ trưởng 091831763  
14 Ths. Ngô Thị Bạch Mai Tổ phó    
Tổ Âm nhạc Tây phương
15 Trương Xuân Chiến Tổ trưởng 0914007468  
Tổ Mỹ Thuật
16 Trần Văn Quang Tổ trưởng 0986123894  
17 Phan Hoài Niệm Tổ phó    
18 Võ Đức Lợi Tổ phó    
Tổ bộ môn chung và văn hóa
19 Ths. Nguyễn Thị Như Bích Tổ trưởng 0914289040  
20 Ths. Nguyễn Thị Diễm Trang Tổ phó    
Công đoàn nhà trường
21 Đ/c Nguyễn Xuân Đông Quân Chủ tịch 0914145696  
Liên Chi đoàn Trường
22 Đ/c Ngô Hoàng Minh Bí thư 0973386415  
Chi hội Cựu chiến binh
23 Đ/c Hoàng Văn Ngọc Chi hội trưởng 0945332202