Cơ cấu tổ chức trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ban Giám hiệu
1 Ths. Nguyễn Văn Mãi Hiệu trưởng 0234.3531283 tmaihue@gmail.com
2 Ths. Nguyễn Xuân Đông Quân Phó Hiệu trưởng 0234.3935228  
Phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học (ĐT: 0234.3935227 - 0234.3535140)
3 TS. Phạm Hồng Lĩnh Trưởng phòng    
4 Ths. Nguyễn Thị Kim Dung Phó Trưởng phòng    
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐT: 0234.3936973)
5 Ths. Phạm Xuân Sơn Trưởng phòng    
6 Nguyễn Đình Anh Phó Trưởng phòng    
Phòng Quản lý Học sinh Sinh viên (ĐT: 0234.3936971)
7 Phan Hà Dung Nghi Trưởng phòng    
8 Võ Đức Lợi Phó Trưởng phòng    
Phòng Hành chính và Quản trị đời sống (ĐT: 0234.3525043 - 0234.3936972)
9 Trần Thị Kim Thu Trưởng phòng    
10 Hoàng Hải Nam Phó Trưởng phòng    
Phòng Tổ chức và Công tác chính trị (ĐT: 0234.3529161)
11 Nguyễn Hải Long Phó Trưởng phòng phụ trách    
12 Trần Như Thụy Thi Phó Trưởng phòng    
Phòng Kế hoạch Tài chính
13 Võ Huy Hiểu Trưởng phòng    
14 Dương Tôn Nữ Phương Thảo Phó Trưởng phòng    
Thư viện
15 Nguyễn Thị Minh Tâm Trưởng Thư viện    
Tổ Âm nhạc Dân tộc
16 Ths. Đặng Thị Quỳnh Nga Tổ trưởng    
17 Ths. Nguyễn Quang Vịnh Tổ phó    
Tổ Sân khấu và Múa
18 Phan Tuần Tổ trưởng    
19 Nguyễn Thị Bạch Mai Tổ phó    
Tổ Âm nhạc Tây phương
20 Nguyễn Thị Kim Nhung Tổ phó phụ trác    
21 Trương Xuân Chiến Tổ phó    
Tổ bộ môn chung và văn hóa
22 Ths. Nguyễn Thị Như Bích Tổ trưởng    
23 Ths. Nguyễn Thị Diễm Trang Tổ phó    
Công đoàn nhà trường
24 Đ/c Phạm Xuân Sơn Chủ tịch    
25 Đ/c Võ Huy Hiểu Phó Chủ tịch    
26 Đ/c Trần Thị Kim Thu Ủy viên ban chấp hành    
Liên Chi đoàn Trường
27 Đ/c Hoàng Phúc Thịnh Bí thư    
28 Đ/c Nguyễn Hoàng Thanh Sơn Phó Bí thư