Đào tạo

Biên đạo múa
25/03/2021 11:19:32 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Nhận hồ sơ: Từ ngày 01/03/2021 đến 30/08/2021

Địa điểm:

- Cơ sở 1: 49 Nguyễn Chí Diễu, Huế.

- Cơ sở 2: KV4, Ngự Bình, Huế

Điện thoại: 0234 3935227

Website: http://cdvhnt-tthue.edu.vn/

Fanpage: Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật