Đào tạo

Hệ sơ cấp (Xét tuyển).
Đối tượng: Từ 12 tuổi trở lên