Đào tạo

Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp hệ vừa học vừa làm năm 2021
25/03/2021 4:18:02 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chuẩn đầu ra chương trình Đào tạo trình độ Trung cấp vừa làm vừa học của trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế
STT Ngành đào tạo
1 Biên đạo múa