Đào tạo

Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp hệ chính quy năm 2021
25/03/2021 4:16:04 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chuẩn đầu ra chương trình Đào tạo trình độ Trung cấp chính quy của trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế
STT Ngành đào tạo
1 Thanh nhạc
2 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây
3 Nhạc công truyền thống Huế
4 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc
5 Nghệ thuật biểu diễn ca kịch Huế
6 Nghệ thuật biểu diễn tuồng
7 Hội họa
8 Thiết kế đồ họa
9 Qunar lý văn hóa
10 Hướng dẫn du lịch
11 Thư viện
12 Hướng dẫn du lịch (2 n)