Tin tức

Đọc nhiều nhất

CHI BỘ KHỐI HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2022
29/12/2022 4:32:30 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 15/12/2022, Chi bộ Khối Hành chính (trực thuộc Đảng bộ BP Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật) đã thực hiện sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

       Sáng ngày 15/12/2022, Chi bộ Khối Hành chính (trực thuộc Đảng bộ BP Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật) đã thực hiện sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 trên cơ sở Hướng dẫn số 04-HD/BTG ngày 07/7/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Về tự soi, tự sửa tự tu dưỡng, tự điều chỉnh góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh” chuyên đề năm 2022 và Thực hiện Công văn số 276-KH/ĐU ngày 07/9/2022 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế về việc thực hiện học tập chuyên đề năm 2022 với những nội dung đăng ký:

       - Học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH TW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

       - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, tự điều chỉnh góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh”.

       - Tập trung vào những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao được chi ra trong kiểm điểm trong năm 2022. Đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt nội dung liên quan tại chi bộ, đơn vị.

       Phát biểu và điều hành buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Xuân Đông Quân – Bí thư Chi bộ đã trích dẫn, nhấn mạnh và khẳng định về việc Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta bước vào giai đoạn đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng. Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra từ Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đại hội VII vẫn hiện hữu, có mặt còn gay gắt hơn. Trong bối cảnh đó, cần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đợt sinh hoạt chính trị về việc “tự soi, tự sửa” giúp cho cán bộ, đảng viên nhận diện rõ hơn, đầy đủ và sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái trong nội bộ; xác định rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách của người cán bộ đảng viên. Các tổ chức Đảng và đảng viên đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương hướng khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc...

       Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, chi bộ Khối Hành chính có 22 đảng viên được nghe và tham gia đóng góp ý kiến sôi nổi, đưa mục đích sinh hoạt ngoài việc học tập mà còn là nơi Nâng cao nhận thức cán bộ viên chức và người lao động trong nhà Trường. Đáp ứng yêu cầu việc nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và làm việc trong nhà trường. từ những vấn đề được đặt ra tại để nhìn nhận những tồn tại, khuyết điểm thì kết thúc buổi sinh hoạt, chi bộ đã Đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt nội dung liên quan tại chi bộ, đơn vị trong thời gian tới.

       Một số hình ảnh tại Buổi sinh hoạt chuyên đề chính trị năm 2022:

Ngô Hoàng Minh
Chi bộ Khối HC
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>