Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ban Giám hiệu
1 Ths. Nguyễn Văn Mãi Hiệu trưởng 0234.3531283 tmaihue@gmail.com
2 Ths. Nguyễn Xuân Đông Quân Phó Hiệu trưởng 0234.3935228 nxdongquan@gmail.com
Phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học (ĐT: 0234.3935227 - 0234.3535140)
3 TS. Phạm Hồng Lĩnh Trưởng phòng    
4 Ths. Nguyễn Thị Kim Dung Phó Trưởng phòng    
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐT: 0234.3936973)
5 Ths. Phạm Xuân Sơn Trưởng phòng    
6 Nguyễn Đình Anh Phó Trưởng phòng    
Phòng Quản lý Học sinh Sinh viên (ĐT: 0234.3936971)
7 Phan Hà Dung Nghi Trưởng phòng    
8 Võ Đức Lợi Phó Trưởng phòng    
Phòng Hành chính và Quản trị đời sống (ĐT: 0234.3525043 - 0234.3936972)
9 Ths. Trần Thị Kim Thu Trưởng phòng    
10 Ths. Hoàng Hải Nam Phó Trưởng phòng    
Phòng Tổ chức và Công tác chính trị (ĐT: 0234.3529161)
11 Nguyễn Hải Long Phó Trưởng phòng phụ trách    
12 Ths. Trần Như Thụy Thi Phó Trưởng phòng    
Phòng Kế hoạch Tài chính (ĐT: 0234.3535169)
13 Ths. Dương Tôn Nữ Phương Thảo Phó Trưởng phòng    
Thư viện
14 Nguyễn Thị Minh Tâm Trưởng Thư viện    
Tổ Âm nhạc Dân tộc
15 Ths. Đặng Thị Quỳnh Nga Tổ trưởng 0913479008  
16 Ths. Nguyễn Quang Vịnh Tổ phó    
Tổ Sân khấu và Múa
17 Ths. Phan Tuần Tổ trưởng 091831763  
18 Ths. Ngô Thị Bạch Mai Tổ phó    
Tổ Âm nhạc Tây phương
19 Trương Xuân Chiến Tổ phó (phụ trách Tổ) 0914007468  
Tổ bộ môn chung và văn hóa
20 Ths. Nguyễn Thị Như Bích Tổ trưởng 0914289040  
21 Ths. Nguyễn Thị Diễm Trang Tổ phó    
Công đoàn nhà trường
22 Đ/c Phạm Xuân Sơn Chủ tịch 0914145696  
Liên Chi đoàn Trường
23 Đ/c Ngô Hoàng Minh Bí thư 0973386415  
Chi hội Cựu chiến binh
24 Đ/c Hoàng Văn Ngọc Chi hội trưởng 0945332202