Giấy mời tham dự kỷ niệm 40 năm thành lập Trường TCVHNT **** Giấy mời tham dự kỷ niệm 40 năm thành lập Trường **** Tầm quan trọng của Kỹ năng mềm đối với giới trẻ hiện nay **** Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thách thức toàn cầu **** Các kỹ năng sống cần thiết đối với học sinh sinh viên  
  Các Khoa
  Phòng ban
  Thư viện
  Đoàn thể
  NCKH & Đối ngoại
  Thư viện tài nguyên
 
 
Tổ âm nhạc dân tộc
Danh sách cán bộ giáo viên Tổ Âm nhạc Dân tộc (25/03/2016)

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TỔ ÂM NHẠC DÂN TỘC

 

1. Thạc sỹ Đặng Thị Quỳnh Nga

- Chức vụ: Tổ trưởng

- Điện thoại di động: 0913 47 9008

- Email: quynhngavhnt@gmail.com

 

 

2. Thạc sỹ Nguyễn Quang Vịnh

- Chức vụ: Tổ phó

- Điện thoại di động: 0944 11 3743

- Email: vinhmusic76@yahoo.com

 

 

3. Nguyễn Thị Như Anh

- Chức vụ: Giáo viên

- Điện thoại di động: 0935 36 0905

- Email: nhuanh1310vhnt@gmail.com

 

 

4. Võ Hải Triều

- Chức vụ: Giáo viên

- Điện thoại di động: 0905 11 8960

- Email: vohaitrieu5@gmail.com

 

 

 

5. Thạc sỹ Phan Đăng Ngọc

- Chức vụ: Giáo viên

- Điện thoại di động: 0905 75 7086

- Email: phandangngoc80@gmail.com

 

 

6. Nguyễn Đình Hải

- Chức vụ: Giáo viên

- Điện thoại di động: 0973 99 8160

- Email: dinhhainguyendinh82@gmail.com

 

 

 

7. Bùi Thị Thanh Hằng

- Chức vụ: Giáo viên

- Điện thoại di động: 01278 03 3240

- Email: thanhhang36vhnt@gmail.com

 

 

8. Đinh Văn Hoa

- Chức vụ: Giáo viên

- Điện thoại di động: 01223 51 4145

- Email: dinhvanhoa85@gmail.com

 

 

9. Phùng Thị Lan Anh

- Chức vụ: Giáo viên

- Điện thoại di động: 0976 91 2421

- Email: lananh86@gmail.com

 

 

10. Phan Ánh Dương

- Chức vụ: Giáo viên

- Điện thoại di động: 0905 57 2275

- Email: phananhduong267@gmail.com

 

 

11. Dương Hồ Giang

- Chức vụ: Giáo viên

- Điện thoại di động: 0974 60 9805

- Email: hogiangvhnt@gmail.com

 

12. Hoàng Thị Tuyết Trinh

- Chức vụ: Giáo viên

- Điện thoại di động: 0905 99 2339

- Email: hoangthituyettrinhqb@gmail.com

 

 

 
 
Giấy mời tham dự kỷ niệm 40 năm thành lập Trường
TUYỂN SINH CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA
Thông báo lịch thi tuyển sinh đợt 1 năm 2017
Thông báo khảo sát nhu cầu để liên kết mở Cao học QLVH và các lớp Đại học
Thông báo kế hoạch tuyển sinh năm 2017
 

TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 49 Nguyễn Chí Diểu, thành phố Huế
Điện thoại: 84.54.3525043   *   84.54.3535140
Fax: 84.54.3511466
Phát triển bởi Netasoft