Giấy mời tham dự kỷ niệm 40 năm thành lập Trường TCVHNT **** Giấy mời tham dự kỷ niệm 40 năm thành lập Trường **** Tầm quan trọng của Kỹ năng mềm đối với giới trẻ hiện nay **** Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thách thức toàn cầu **** Các kỹ năng sống cần thiết đối với học sinh sinh viên  
  Các Khoa
  Phòng ban
  Thư viện
  Đoàn thể
  NCKH & Đối ngoại
 
» Các hoạt động NCKH
 
 
» Dách sách đề tài
 
 
» Giới thiệu các đề tài hay
 
  Thư viện tài nguyên
 
 
Giới thiệu các đề tài hay
ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ - Hoàng Thanh Sơn
Xem tiếp
BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG HUẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - Th.s Phạm Hồng Lĩnh
Xem tiếp
VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO DIỄN VIÊN TUỒNG TRONG THỜI ĐIỂM HIỆN NAY – 2012 - Nguyễn Đình Sáng
Xem tiếp
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC VHNT THỪA THIÊN HUẾ - Đoàn Lan Hương
Xem tiếp
MỘT VÀI SUY NGHĨ TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁC DI SẢN ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG HUẾ - Nguyễn Đình Sáng
Xem tiếp
 
 
Giấy mời tham dự kỷ niệm 40 năm thành lập Trường
TUYỂN SINH CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA
Thông báo lịch thi tuyển sinh đợt 1 năm 2017
Thông báo khảo sát nhu cầu để liên kết mở Cao học QLVH và các lớp Đại học
Thông báo kế hoạch tuyển sinh năm 2017
 

TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 49 Nguyễn Chí Diểu, thành phố Huế
Điện thoại: 84.54.3525043   *   84.54.3535140
Fax: 84.54.3511466
Phát triển bởi Netasoft