QUY TRÌNH MƯỢN, GIA HẠN, TRẢ SÁCH, TÀI LIỆU (11/11/2016)


QUY TRÌNH MƯỢN, GIA HẠN, TRẢ SÁCH, TÀI LIỆU

A. Mượn sách, tài liệu 

         Bạn đọc dùng thẻ Thư viện của mình để muợn tài liệu, không được cho người khác mượn thẻ để sử dụng. Mỗi thẻ Thư viện được mượn 01 cuốn sách/tài liệu trong thời hạn 7 ngày. Đối với học sinh, sinh viên năm cuối phải làm tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp, nếu có đơn yêu cầu Thư viện sẽ giải quyết cho mượn tối đa không quá 3 cuốn sách/tài liệu. 

Để mượn sách/tài liệu tại Thư viện, bạn đọc cần phải thực hiện những qui trình sau:

         1. Điền phiếu yêu cầu, găm vào nơi nhận phiếu

Bạn đọc liên hệ với Thủ thư  để nhận phiếu yêu cầu và điền đầy đủ thông tin của mình vào phiếu yêu cầu đó.

 Hướng dẫn điền phiếu yêu cầu:  

- Họ và tên: Điền đầy đủ họ tên của người mượn

- Lớp: Ghi tên lớp người mượn đang học 

- Tên sách 1: Điền đầy đủ tên sách/tài liệu cần mượn (ưu tiên 1) 

- Ký hiệu: Bạn đọc phải điền đúng ký hiệu kho của tên sách 1 (Ký hiệu là mã kho nơi kho lưu giữ được ghi ở góc cuốn sách/tài liệu). 

- Tên sách 2: Điền đầy đủ tên sách mình cần mượn (ưu tiên 2) 

(khi không có “Tên sách 1”, Thủ thư sẽ lấy tiếp " Tên sách 2 "cho bạn đọc). 

-  Ký hiệu: Bạn đọc phải điền đúng ký hiệu kho của tên sách 2

         Ngày.... tháng .... năm.... : Ghi đúng ngày, tháng, năm mà mình mượn. 

- Người mượn sách: Ký và ghi rõ họ tên. 

        Sau khi điền đầy đủ thông tin vào phiếu yêu cầu, bạn đọc găm phiếu yêu cầu đó ở bàn cho mượn tài liệu. 

Chú ý:

        Bàn cho mượn tài liệu gồm 2 phần: Phần nhận phiếu yêu cầu và phần trả phiếu yêu cầu. 

- Phần nhận phiếu yêu cầu: Bạn đọc găm phiếu yêu cầu của mình vào phần "Nhận phiếu yêu cầu". Thủ thư sẽ lấy phiếu yêu cầu đó vào kho lấy tài liệu mà bạn đọc yêu cầu.

- Phần trả phiếu yêu cầu: Thủ thư vào kho tìm tài liệu mà bạn đọc yêu cầu, nếu không có tài liệu, Thủ thư sẽ trả lại phiếu yêu cầu đó cho bạn đọc tại phần "Trả phiếu yêu cầu".   

2. Nhận tài liệu 

        Sau khi tìm được tài liệu Thủ thư sẽ thông báo cho bạn đọc, bạn đọc đưa Thẻ Thư viện của mình cho Thủ thư, Thủ thư sẽ đọc mã vạch của thẻ để lưu vào cơ sở dữ liệu (CSDL), sau đó sẽ trả lại thẻ Thư viện cho bạn đọc cùng với tài liệu mà bạn đọc mượn.

* Lưu ý:

        Khi Thủ thư giao tài liệu cho bạn đọc, bạn đọc phải tự mình kiểm tra tài liệu nếu thấy tài liệu có vấn đề như: Thiếu trang, rách bìa... phải báo cho Thủ thư biết, nếu bạn đọc không báo sẽ phải chịu trách nhiệm khi trả tài liệu.   

B. Gia hạn, trả tài liệu 

1. Gia hạn

Nếu hết thời hạn mượn mà đọc chưa xong, bạn đọc có thể đến phòng mượn để gia hạn tiếp, mỗi lần gia hạn thêm 7 ngày, số lần gia hạn tối đa không quá 2 lần.

Để được gia hạn thời gian mượn sách/tài liệu thì bạn đọc chỉ cần xuất trình thẻ Thư viện và Thủ thư sẻ tiến hành gia hạn theo qui định.

2. Trả sách/tài liệu

Bạn đọc trả sách và xuất trình thẻ Thư viện để Thủ thư kiểm tra trong CSDL và tiến hành thủ tục trả sách cho bạn đọc. Nếu bạn đọc trả sách/tài liệu quá thời hạn qui định thì phải nộp phạt. Mức phạt được tính theo số ngày quá hạn (số ngày x 1.000 đồng/ngày).

                                                          THƯ VIỆN

                                                            TRƯỜNG TC. VHNT TT.HUẾ

 
 
Giấy mời tham dự kỷ niệm 40 năm thành lập Trường
TUYỂN SINH CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA
Thông báo lịch thi tuyển sinh đợt 1 năm 2017
Thông báo khảo sát nhu cầu để liên kết mở Cao học QLVH và các lớp Đại học
Thông báo kế hoạch tuyển sinh năm 2017
Học bổng
Tài liệu học tập
Kết quả học tập
Ký túc xá, nhà trọ
Tư vấn giới thiệu việc làm
Biểu mẫu
Văn bản Trung ương
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của Sở
Văn bản của Trường

Tổng truy cập: 114781
Đang truy cập: 12
 

Trang chủ                   Liên hệ

TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THỪA THIÊN HUẾ
Cơ sở 1: 49 Nguyễn Chí Diểu, thành phố Huế
Cơ sở 2: Đường Ngự Bình, phường An Tây, thành phố Huế
Điện thoại: 84.234.3525043     *     84.234.3535140
Fax: 84.234.3511466