Lịch làm việc tuần từ ngày 01/3/2021 đến 07/3/2021 (28/05/2018)


    SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TT-HUẾ              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

                                                           

                                                           LỊCH LÀM VIỆC TUẦN

                                                 Từ ngày 01/3/2021 đến 07/3/2021 

 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

 

CHỦ TRÌ

THÀNH PHẦN

GHI CHÚ

Thứ hai

01/3/21

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

- 14h00: Giao ban tại cs2.

- Đ/c Mãi

-BGH, các phòng, TBM, ĐTN

 

Thứ ba

02/3/21

 

- 9h00: Họp Chi bộ Khối Hành chính tại cs2.

- Đ/c X Sơn

 

- Đảng viên Khối Hành chính

 

- 14h00: Họp Chi bộ Khối Giáo viên và học sinh tại cs2.

- Đ/c Như Bích

- Đảng viên Khối Giáo viên &HS

 

Thứ tư

03/3/21

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

 

Thứ năm

04/3/21

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

 

Thứ sáu

05/3/21

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

 Thứ bảy

06/3/21

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

07/3/21

6h00: Đề án Chủ nhật Xanh tại cs2.

 

 

 

                                                         TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TT-HUẾ


                             
    
                                                                              

 

 

 

 
 
Học bổng
Tài liệu học tập
Kết quả học tập
Ký túc xá, nhà trọ
Tư vấn giới thiệu việc làm
Biểu mẫu
Văn bản Trung ương
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của Sở
Văn bản của Trường

Tổng truy cập: 568291
Đang truy cập: 3
 

Trang chủ               Liên hệ

TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THỪA THIÊN HUẾ
Cơ sở 1: 49 Nguyễn Chí Diểu, thành phố Huế
Cơ sở 2: Đường Ngự Bình, phường An Tây, thành phố Huế
Điện thoại: 84.234.3525043     *     84.234.3935227
Fax: 84.234.3511466     *    
Email: truongvhnthue@gmail.com