Giấy mời tham dự kỷ niệm 40 năm thành lập Trường TCVHNT **** Giấy mời tham dự kỷ niệm 40 năm thành lập Trường **** Tầm quan trọng của Kỹ năng mềm đối với giới trẻ hiện nay **** Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thách thức toàn cầu **** Các kỹ năng sống cần thiết đối với học sinh sinh viên  
  Các Khoa
  Phòng ban
  Thư viện
  Đoàn thể
  NCKH & Đối ngoại
  Thư viện tài nguyên
 
 
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần từ ngày 23/10/2017 đến 29/10/2017 (22/10/2017)
 

                        SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO TT HUẾ                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                              

                                                                          LỊCH LÀM VIỆC TUẦN

                                                                                    Từ ngày 23/9/2017 đến 29/10/2017 

   

  

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

 

CHỦ TRÌ

THÀNH PHẦN

GHI CHÚ

Thứ hai

23/10/17

- Các phòng làm công tác chuyên môn; Giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu

 

 

 

Thứ ba

24/10/17

- Các phòng làm công tác chuyên môn; Giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu

 

 

 

Thứ tư

25/10/17

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn; Giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu

 

 

 

- 13h30: Đ/c Kim Liên tại cs2. 

 

 

 

Thứ năm

26/10/17

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn; Giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu

 

 

 

Thứ sáu

27/10/17

-9h00: Họp giao ban tại cs2 (Tp: BGH, các phòng, TBM, Đoàn thanh niên)

- Đ/c Hồng Lam

- BGH, Trưởng các phòng, TBM

 

- 13h30: Đ/c Kim Liên tại cs2.

 

 

 

 Thứ bảy

28/10/17

 

 

 

 

Chủ nhật

29/10/17

 

 

 

 

                                                                                                                                 TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT             

 

 

 

 
 
Giấy mời tham dự kỷ niệm 40 năm thành lập Trường
TUYỂN SINH CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA
Thông báo lịch thi tuyển sinh đợt 1 năm 2017
Thông báo khảo sát nhu cầu để liên kết mở Cao học QLVH và các lớp Đại học
Thông báo kế hoạch tuyển sinh năm 2017
 

TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 49 Nguyễn Chí Diểu, thành phố Huế
Điện thoại: 84.54.3525043   *   84.54.3535140
Fax: 84.54.3511466
Phát triển bởi Netasoft